Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2014

austur
[...]wciąż lubię wiatr i trochę czytam...
— Kto tam u Ciebie jest.
Reposted fromreperkusje reperkusje viaweightless weightless
austur

Emma Watson by Christian Oita for Wonderland Magazine

Reposted fromweightless weightless
austur
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
Reposted fromweightless weightless
austur
Reposted fromweightless weightless
austur
1613 0b27
Reposted fromweightless weightless
Nie dajcie sobie, drodzy państwo, srać w duszę.
— Profesor Stelmach
Reposted fromiamawinrar iamawinrar viaweightless weightless
austur
Zapomnij o błędach z przeszłości. Zapomnij o klęskach. Zapomnij o wszystkim prócz tego, co zamierzasz zrobić teraz i zrób to
— William Durant
Reposted fromweightless weightless
austur
April was too lonely a month to spend alone. In April, everyone around me looked happy. People would throw their coats off and enjoy each other’s company in the sunshine—talking, playing catch, holding hands. But I was always by myself.
— Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromthebelljar thebelljar viaweightless weightless
austur
6997 49dd
Reposted fromweightless weightless
austur
2546 02af 500
Reposted fromsoadysta soadysta viaweightless weightless
austur
Untitled | via tumblr
Reposted fromweightless weightless
austur
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko
Reposted fromunr-eal unr-eal
austur
2200 fedf 500
austur
Najpierw rezygnujesz z drobiazgów, potem z większych rzeczy, a w końcu z wszystkiego. Śmiejesz się coraz ciszej, aż wreszcie zupełnie przestajesz się śmiać. Twój uśmiech przygasa, aż staje się tylko imitacją radości, czymś nakładanym jak makijaż.
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg
austur
a rodzice nawet nie wiedzą , ile przeżyły ich dzieci.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viasweetnothingg sweetnothingg
austur
mało we mnie z ideału, niewiele potrafię, słabo gotuję, mam dwie lewe ręce, często tłucze szkło a gdy je nieumiejętnie sprzątne, pozostałe kawałki wbijają się innym w stopy. ranię. czasem nieświadomie, ale to robię, nie pamiętam imion, w ogóle mam słabą pamięć... udaję, że mam rację, gdy wcale jej nie mam, po to aby postawić na swoim, przecież mówię, mało we mnie z ideału. ale potrafię kochać tak mocno mocno mocno, potrafię się troszczyć tak bardzo bardzo bardzo, potrafię słuchać, chcę podać rękę, przytulić i wesprzeć, więc proszę Cię, gdy się już zezłościsz, niech to nie trwa długo wiesz, bo bardzo się boję zimna i obojętności
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg
austur
austur
Powietrze po deszczu - czujesz że żyjesz.
— Maceo Wyro
Reposted fromaskman askman viasamozatrucie samozatrucie
austur
austur
Zaczęłam idealizować. A to jest bardzo niebezpieczne. Nie dostrzegasz wielu dobrych rzeczy, które cię spotykają, tylko tęsknisz za jakimś wyobrażeniem. I żyjesz oczekiwaniami.
— Olszówka.
Reposted fromlivhanna livhanna viasamozatrucie samozatrucie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl